Etusivu : Tietoa & Ideoita : Kirjallisuutta

Kirjallisuutta

Taide ja hyvinvointi

Kotimainen tutkimus

von Brandenburg, Cecilia. Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Näköaloja taiteen soveltavaan käyttöön. Opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, 2008.

Hohenthal-Antin, Leonie. Kutkuttavaa taidetta. Taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä. Jyväskylä: PS-kustannus, 2008.

Häkämies, Annukka. Metodilla on merkitys – Muodolla on mieli: Draamatyöskentely mielenterveyshoitotyön ammattikorkeakouluopinnoissa. Tampere University Press, 2007.

Jämsén, Arja & Tuula Kukkonen. Voimavirtaa arkeen: taide ja kulttuuri sosiaalialan työssä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja, 2004.

Kantonen, Lea. Teltta: Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa. Helsinki: Like, 2005.

Koivisto, Nelli et al. (toim.). Kolmannella lähteellä: Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta. Kokos-julkaisuja 1/2010. Teatterikorkeakoulu, 2010.

Liikanen, Hanna-Liisa. Taide kohtaa elämän – Arts in hospital -hanke ja kulttuuritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa. Helsinki: Otavan kirjapaino, 2003.

Liikanen, Hanna-Liisa. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia: Ehdotus toimintaohjelmaksi 2010-2014. Opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, 2010.

Ranta-Tyrkkö, Satu. At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India: Natya Chetana and its Theatre. Tampere University Press, 2010.

Rönkä, Anu-Liisa et al. (toim.). Taide käy työssä: Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä. Lahden ammattikorkeakoulu, 2011.

Varho, Jenni & Mauri Lehtovirta (toim.). Taidetta ikä kaikki: Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä. Helsingin kaupunki, kulttuurikeskus, 2010.

Kansainvälinen tutkimus

Cleveland, William. Art in other places. Artists at work in America ́s community and social institutions. Praeger Publishers, 2000.

Clift , S.M. & Hancox, G. The perceived benefits of singing: findings from preliminary surveys of university college choral society. The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health 121 (2001): 248- 256.

Clift, Stephen et al. The state of art and health in England. Arts and Health 1.1 (2009): 6-35.

Cohen, Gene. Research on Creativity and Aging: The Positive Impact of the Arts on Health and Illness. Generations. XXX.1 (2006): 7-15.

Galloway, Susan. Cultural participation and individual quality of life: a review of research findings. Applied Research in Quality of Life 1.3-4 (2006): 323-342.

Jeannotte, M.S. Millenium Dreams: Arts, Culture, and Heritage in the Life of Communities. Canadian Journal of Communication 31.1 (2006): 107-125.

Kilroy, Amanda et al. Towards transformation: exploring the impact of culture, creativity and the arts on health and well being. Arts for Health, Manchester Metropolitan University, 2007.

Matarasso, Francois. Use or Ornament? The social impact of participation in the Arts. Glouchester: Comedia. 2007.

Mills, Deborah & Paul Brown. Art and wellbeing. Australian Government and Council for Arts, 2004.

Michalos, Alex C. & P. Maurine Kahlke. Impact of Arts-Related Activities on the Perceived Quality of Life. Social Indicators Research 89.2 (2008): 193-258.

Quality of Life – Using the arts to help people living with and affected by dementia.

Rapp, Birgitta. Konst på sjukhuset – till glädje för alla. Stockholm: Raster förlag, 1993.

Staricoff, Rosalia et al. A Study of the Effects of Visual and Performing Arts in Health Care. Chelsea and Westminster Hospital, 2003.

Staricoff, Rosalia. Arts in health: a review of the medical literature. Arts Council of England, 2004.

Tauz, Helmut (tom.). The Seed in Sown – Ten Years of ”Arts in Hospital”. Austrian Commission of Unesco, 1998.

Turner, Francesca & Peter Senior (toim.). A Powerful Force for Good. Culture, Health and the Arts – an anthology. Manchester Metropolitan University. 2000.

Service Design

Brown, Tim. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. New York: HarperCollins, 2009.

Design Discussions. http://www.designdiscussions.org/

Honoré, Carl. In Praise of Slowness: How A Worldwide Movement Is Challenging the Cult of Speed. New York: HarperCollins, 2004.

Koskinen, Jari. Service Design. Perspectives on Turning-Points in Design.

Leadbeater, Charles, Jamie Barlett & Niam Gallagher: Making it Personal. London: Demos, 2008.

Mager, Birgit. ”Service Design.“ Design Dictionary: Perspectives on Design Terminology. Toim. Erlhoff, Michael & Tim Marshalle. Basel: Birkhäuser, 2007.

Makkula, Sami, Sanna Mäkinen & Eila Huhta (toim.). Hyvinvointipalvelut 2.0. Lahden ammattikorkeakoulu, 2010.

Miettinen, Satu & Mikko Koivisto (toim.). Designing Services with Innovative Methods. Keuruu: Otava, 2009.

Parker, Sophia & Joe Heapy. The Journey to the Interface. How Public Service Design Can Connect Users to Reform. London: Demos, 2006.

Thomas, Emily: Innovation by Design in Public Services. Solace Foundation, 2008.

Touchpoint. http://www.service-design-network.org/tp-catalog


Lisää lukemista: http://www.servicedesignbooks.org/browse/