Etusivu : Pilotit : Muistitaulu

Muistitaulu

Muistitaulu

Muistitaulu-pilottiprojektin toteutti Kulttuuriosuuskunta Kiito, joka käyttää taidelähtöisiä menetelmiä ihmisten hyvinvoinnin tukemiseen, työyhteisöjen ja muiden organisaatioiden kehittämiseen sekä yhteisölliseen ja voimauttavaan toimintaan.

Kiito kehitti pilottiprojektissaan Muistitaulu-toimintamallin, jonka tavoitteena on tuoda valokuvaus ja soveltavan teatterin menetelmät osaksi muistisairaiden kohtaamisessa käytettyä validaatiomenetelmää. Validaatioajattelu tarkoittaa sitä, että koska muistisairas ei tunnista nykyistä elinpiiriään eikä ympärillä olevia henkilöitä, vaan siirtää nykytapahtumat omiin muistoihinsa, hoitolaitoksen työntekijä kohtaa muistisairaan tämän omissa muistoissa ja hyödyntää tietoja muistisairaan aikaisemmista elämänvaiheista. Varhaiset hyvät muistot ovat voimavara, jota voidaan tukea toiminnallisilla keinoilla. Tavoitteena on, että muistisairas saa elämänsä loppuun asti kokea elämän merkitykselliseksi ja elää omana itsenään.

Muistitaulussa hyödynnetään sekä tuettua valokuvausta että soveltavaa teatteria ja näitä molempia yhdistäviä osallistavan taiteen menetelmiä. Ensin muistisairaille työpajatoimintaan osallistujille opetetaan digikameran käytön perusteet. Tämän jälkeen he valokuvaavat itselleen tärkeistä asioista tai paikoista ”muistitaulun” yhdessä työntekijöiden kanssa. Taulujen valmistuttua asiakkaat käsittelevät näitä asioiden ja paikkojen synnyttämiä muistoja ja tunteita soveltavan teatterin osallistavien menetelmien avulla.

Pilottiprojekti toteutettiin Tampereella sijaitsevissa Sopimusvuori Oy:n dementiahoitokoti Pekkala-kodissa ja Annala-kodissa, jotka tarjoavat ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista muistisairaille henkilöille. Työpajatapaamisia järjestettiin kerran viikossa noin 7 kuukauden ajan.

Lue lisää Muistitaulu-toimintamallista Voimaa taiteesta -oppaasta >>