Etusivu : Tietoa Voimaa taiteesta -hankkeesta

Tietoa Voimaa taiteesta -hankkeesta

Taiteen soveltavien menetelmien avulla voidaan tehdä paljon muutakin kuin valmistaa perinteisiä taideteoksia ja esityksiä. Käytössä on laaja työtapojen kirjo. Eri taidemuotoja (teatteria, elokuvaa, kuvataidetta, tanssia, musiikkia, valokuvaa jne.) voidaan soveltaa esimerkiksi hyvinvointialalla, työyhteisöissä ja kouluissa.

Taiteen soveltavien menetelmien avulla voidaan yhdessä osallistujien kanssa ratkoa erilaisia ongelmia, kasvattaa sosiaalisia taitoja, lisätä itsetuntemusta ja rakentaa näköalaa tulevaisuuteen.

Työskentely on osallistavaa. Esimerkiksi työpajatoiminnassa syntyy uusia ajatuksia, ajattelumalleja ja toimintatapoja. Kynnys osallistua on matala ja kuka tahansa voi lähteä mukaan toimintaan.

Voimaa taiteesta oli vuosille 2010-2013 sijoittuva Tutkivan teatterityön keskuksen hanke, jossa tuettiin taiteen soveltavien menetelmien käyttöä hyvinvointialalla:

  • Kehittämällä uudenlaisia taidelähtöisiä palveluita
  • Edistämällä luovan alan ja hyvinvointialan ammattilaisten osaamista yrittäjyydessä ja palvelumuotoilussa (Service Design)
  • Jakamalla tietoa toimijoiden kesken
  • Tukemalla alan ammattilaisten kohtaamista

Hankkeen aikana toteutettiin pilottiprojekteja ja palvelumuotoiluun liittyvää koulutusta. Lisäksi järjestettiin tapaamisia luovan alan ja hyvinvointialan ammattilaisille sekä kaksi kansainvälistä taiteen soveltavien menetelmien seminaaria. Hankkeen päätteeksi koottiin Voimaa taiteesta – malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla -opas.

Voimaa taiteesta -hankkeen toteuttivat yhteistyössä Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja Laurea AMK:n sosiaalialan koulutusohjelma. Sen päärahoittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma (ESR). Muita rahoittajia olivat Luova Tampere –kehittämisohjelma, Laurea AMK ja Vantaan kaupunki.

Hankkeessa työskentelivät Niina Torkko, Katri Malte-Colliard, Marjukka Lampo ja Arttu Haapalainen.